Vítejte na YYW
Domů > Autorská práva YYW

O YYW

Autorská práva YYW

Veškerý text, grafika, fotografie nebo jiné obrázky, loga, zvukové klipy, slogany, ikony tlačítek, obchodní názvy nebo slovní software a další obsah na webu YYW.com (souhrnně „obsah“) patří výlučně YYW.com nebo jeho příslušní dodavatelé obsahu. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti YYW.com nesmíte používat, reprodukovat, kopírovat, upravovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, prodávat, licencovat, veřejně provádět, distribuovat nebo komerčně využívat jakýkoli Obsah nebo s jakýmkoli Obsahem nakládat způsobem, který YYW.com nepovoluje. Používání robotů, dolování dat nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat na YYW.com, jakož i používání servisních značek nebo ochranných známek YYW.com v metaznačkách je přísně zakázáno. Shromažďování, uspořádání a shromažďování veškerého obsahu na tomto webu (dále jen „kompilace“) patří výhradně YYW.com. Obsah nebo kompilaci YYW.com nesmíte používat žádným způsobem, který znevažuje nebo diskredituje YYW.com, ani žádným způsobem, který by mohl způsobit záměnu nebo porušení jakýchkoli příslušných zákonů nebo předpisů. Obsah můžete prohlížet a používat pouze pro své osobní údaje a pro nakupování a objednávání na webu a pro žádný jiný účel. Veškerý software používaný na tomto webu (dále jen „software“) je majetkem YYW.com a / nebo jeho dodavatelů softwaru. Kompilace, obsah a software jsou chráněny státními, národními a mezinárodními zákony o autorských právech. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje YYW.com. Porušení bude stíháno v plném rozsahu zákona.

Zásady porušování práv duševního vlastnictví

Pokud jde o tuto otázku, je politikou YYW.com přijmout vhodná opatření v případě potřeby k dodržení a uznání všech relevantních státních, federálních a mezinárodních právních předpisů v souvislosti s materiálem, který tvrdí, že porušuje jakoukoli ochrannou známku, autorská práva, patent a všechny nebo jiné zákony o duševním vlastnictví. Pokud se vlastníci práv duševního vlastnictví domnívají, že YYW.com prodává, nabízí k prodeji nebo zpřístupní zboží a/nebo služby, které porušují vaše práva duševního vlastnictví, můžete zaslat následující informace v celém rozsahu na adresu: sales@gets.com.

Požadované informace

1. Popis umístění materiálu, který údajně porušuje autorská práva na adrese (url produktů) );

2. Popis díla nebo materiálu, který údajně porušuje autorská práva;

3. elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradní osoby, která je údajně porušena;

4. Vaše prohlášení, že jste v dobré víře, že sporné použití materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv nebo jiných vlastnických práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

5. Informace přiměřeně postačující k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, například vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

6. Identifikace práv duševního vlastnictví, která podle vás porušují webové stránky (např. „Autorská práva ABC“, „ochranná známka XYZ, reg. Č. 456789, registrovaná 2. 3. 2007“ atd.);

7. Vaše prohlášení, že výše uvedené informace a oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka, jehož výlučné právo je údajně porušeno.

Kontaktujte nás :

*E-mailová adresa: sales@gets.com

* Klikněte sem Odeslat lístek

O nás |  Kontaktujte nás |  Termín použití |  Sitemap |  Pozornost &a Péče |  Zásady slev |  Zásady vrácení a vrácení peněz |  Oznámení o ochraně osobních údajů |  Informace o přepravě | Cookie Setting

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay PayPal Credit

Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.