Welkom bij YYW
Huis > Auteursrecht van YYW

Over YYW

Auteursrecht van YYW

Alle tekst, grafische afbeeldingen, foto's of andere afbeeldingen, logo's, audioclips, slogans, knoppictogrammen, handelsnamen of woordsoftware en andere inhoud op de website van YYW.com (gezamenlijk 'Inhoud'), behoort exclusief toe aan YYW.com of zijn geschikte leveranciers van inhoud. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van YYW.com mag u de Inhoud niet gebruiken, reproduceren, kopiëren, wijzigen, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, in licentie geven, openbaar uitvoeren, distribueren of commercieel exploiteren of de Inhoud verwijderen in een manier niet toegestaan ​​door YYW.com. Het gebruik van robots, datamining of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens op YYW.com, evenals het gebruik van YYW.com-servicemerken of handelsmerken in metatags is ten strengste verboden. Het verzamelen, ordenen en samenstellen van alle inhoud op deze Site (de 'Compilatie') behoort exclusief toe aan YYW.com. U mag de Inhoud of Compilatie van YYW.com niet gebruiken op een manier die YYW.com in diskrediet brengt of in diskrediet brengt of op een manier die waarschijnlijk tot verwarring of schending van toepasselijke wet- of regelgeving leidt. U mag de inhoud alleen bekijken en gebruiken voor uw persoonlijke informatie en om te winkelen en bestellen op de site en voor geen enkel ander doel. Alle software die op deze site wordt gebruikt (de 'software') is eigendom van YYW.com en / of haar softwareleveranciers. De compilatie, de inhoud en de software zijn allemaal beschermd door nationale, nationale en internationale copyrightwetten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan YYW.com. Overtreders zullen worden vervolgd in de volledige omvang van de wet.

Beleid inzake inbreuk op intellectuele eigendom

Met betrekking tot deze kwestie is het beleid van YYW.com om passende maatregelen te nemen waar nodig om alle relevante staats-, federale en internationale wetten te handhaven en te erkennen in verband met materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op handelsmerken, auteursrechten, octrooien en alle of enige andere intellectuele eigendomswetten. Als eigenaren van intellectuele eigendomsrechten van mening zijn dat YYW.com goederen en/of diensten verkoopt, te koop aanbiedt of ter beschikking stelt die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u de volgende informatie in zijn geheel sturen naar sales@gets.com.

Vereiste informatie

1. een beschrijving van de locatie van het vermeende inbreukmakende materiaal op de site (product(en) URL);

2. Een beschrijving van het vermeende inbreukmakende werk of materiaal;

3. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief waarop vermeend inbreuk is gemaakt;

4. Een verklaring van u dat u te goeder trouw bent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht of andere eigendomsrechten, zijn vertegenwoordiger of de wet;

5. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten waarvan u beweert dat deze worden geschonden door de website (bijv. 'ABC copyright', 'XYZ handelsmerk, Reg. No. 456789, geregistreerd 2/3/07', enz.);

7. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en melding juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar wiens exclusieve recht vermeend wordt geschonden.

Neem contact met ons op :

*E-mailadres: sales@gets.com

* Klik hier Ticket indienen

Informatie |  Neem contact met ons op |  Duur van het gebruik |  Sitemap |  Aandacht en Zorg |  Kortingsbeleid |  Retour- en restitutiebeleid |  Privacyverklaring |  Verzendinformatie | Cookie Setting

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay PayPal Credit

Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.