Welkom bij YYW
Huis > Gebruiksduur

Over YYW

Gebruikstermijn

Welkom op de website (de 'Site') van YYW.COM (YYW) KAMER 023 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE2) 42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT, HONGKONG. Gets Limited is onze online geregistreerde entiteit. YYW levert zijn diensten aan u onder voorbehoud van de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen uiteengezet in deze overeenkomst (de 'Overeenkomst'). Bovendien, wanneer u een YYW-service gebruikt (bijv. Klantenreviews), bent u onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke services, en deze zijn door deze referentie. YYW behoudt zich het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als u de site opent, doorbladert of anderszins gebruikt, geeft u aan dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst, dus lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u voortgaan.

Gebruik van de site

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of de Site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, verleent YYW u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven met het oog op winkelen voor persoonlijke items die op de site worden verkocht en niet voor enig commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals expliciet toegestaan ​​door YYW van tevoren. Elke inbreuk op deze overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Behalve zoals toegestaan ​​in de bovenstaande paragraaf, mag u deze Site of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren, decompileren of anderszins exploiteren. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door YYW. U mag geen enkel commercieel gebruik maken van de informatie die op de site wordt verstrekt of de site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf expliciet is toegestaan ​​door YYW. YYW behoudt zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en / of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als YYW van mening is dat het gedrag van de klant in strijd is met toepasselijke wetten of schadelijk is voor YYW`s belangen. U mag geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren via deze site dat (a) de auteursrechten, patenten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon schendt of schendt. ; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch is of aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de Amerikaanse of internationale wetgeving; of (c) bugs, virussen, wormen, luiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat. YYW kan u een wachtwoord en accountidentificatie toewijzen om u toegang te geven tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om de site te openen en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst, en YYW is niet verplicht om de autorisatie of bron te onderzoeken. van dergelijke toegang tot of gebruik van de site. u bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of dergelijk gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U zult YYW onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze Site.

Recensies en opmerkingen

Tenzij anders bepaald elders in deze Overeenkomst of op de Site, alles wat u indient of post op de Site en / of YYW verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, ideeën, knowhow, technieken, vragen, recensies, opmerkingen , en suggesties (gezamenlijk 'Inzendingen') zijn en zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd, en YYW heeft het royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare recht om te gebruiken, kopiëren en verspreiden , weergeven, publiceren, uitvoeren, verkopen, leasen, verzenden, aanpassen, afgeleide werken maken van dergelijke Inzendingen op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, en om dergelijke Inzendingen te vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren of decompileren. Alle Inzendingen worden automatisch het enige en exclusieve eigendom van YYW en worden niet naar u teruggestuurd. Naast de rechten die van toepassing zijn op elke Inzending, verleent u, wanneer u opmerkingen of recensies op de Site plaatst, YYW ook het recht om de naam die u indient te gebruiken bij een recensie, opmerking of andere inhoud, indien van toepassing, in verband met een dergelijke recensie, opmerking of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins de controle hebt over alle rechten op de recensies, opmerkingen en andere inhoud die u op deze site plaatst en dat het gebruik van uw recensies, opmerkingen of andere inhoud door YYW geen inbreuk zal maken op op of inbreuk maken op de rechten van een derde partij. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier YYW of derden misleiden met betrekking tot de oorsprong van Inzendingen of Inhoud. YYW kan, maar is niet verplicht, inzendingen (inclusief opmerkingen of recensies) om welke reden dan ook te verwijderen of te bewerken.

Intellectuele eigendom

Alle tekst, afbeeldingen, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software (gezamenlijk 'Inhoud') is exclusief eigendom van YYW of zijn inhoudleveranciers. Het verzamelen, ordenen en samenstellen van alle inhoud op deze site (de 'compilatie') behoort exclusief toe aan YYW. Alle software die op deze site wordt gebruikt (de 'software') is eigendom van YYW of zijn softwareleveranciers. De inhoud, de compilatie en de software zijn allemaal beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten. Andere logo's, slogans, handelsnamen of woorden zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van YYW, haar leveranciers of derden. Het gebruik van een YYW handelsmerk of dienstmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YYW is ten strengste verboden. U mag geen YYW handelsmerk of dienstmerk gebruiken in verband met een niet-YYW product of dienst of op een manier die waarschijnlijk verwarring kan veroorzaken. U mag de handelsmerken of servicemerken van YYW niet gebruiken op een manier die YYW kleineert of in diskrediet brengt. U mag geen van de YYW handelsmerken of dienstmerken in metatags gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van YYW. beëindiging en effect van beëindiging

Orderacceptatie

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die we niet kunnen accepteren en die we moeten annuleren. YYW behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn onder meer beperkingen op de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn vastgesteld door onze afdeling krediet- en fraudepreventie. Mogelijk hebben we ook aanvullende verificaties of informatie nodig voordat we een bestelling accepteren. We nemen contact met u op als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren. typografische fouten Hoewel YYW ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen prijs- of typefouten optreden. YYW kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat u heeft besteld. In het geval dat een artikel wordt vermeld tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in prijs- of productinformatie, heeft YYW het recht om naar eigen goeddunken geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren. item. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd is, kan YYW, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering. arbitrage Wanneer de partijen het geschil niet binnen 30 dagen nadat een dergelijk geschil zich voordoet, hebben beslecht, komen zij overeen een dergelijk geschil voor te leggen aan het Hong Kong International Arbitration Centre (de 'HKIAC') voor arbitrage die zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende arbitrageregels van de Commissie op het moment van het aanvragen van arbitrage. De arbitrale uitspraken zijn definitief en bindend voor beide partijen.

Verwijzigingen

Deze site kan links bevatten naar andere sites op het internet die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. U erkent dat YYW niet verantwoordelijk is voor de werking van of inhoud op of via een dergelijke site.

Remedies

U gaat ermee akkoord dat het rechtsmiddel van YYW bij wet voor enige daadwerkelijke of dreigende schending van deze Overeenkomst ontoereikend zou zijn en dat YYW naast enige schadevergoeding recht heeft op een specifieke prestatie of een gerechtelijk bevel, of beide. dat YYW wettelijk gerechtigd kan zijn om, samen met redelijke kosten, van elke vorm van geschillenbeslechting terug te vorderen, inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten. Geen enkel recht of rechtsmiddel van YYW is exclusief enige andere, hetzij bij wet of in billijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, gerechtelijke schadevergoeding, advocaatkosten en onkosten. Geen enkele instantie van afstand door YYW van zijn rechten of rechtsmiddelen onder deze voorwaarden houdt enige verplichting in om een soortgelijke, toekomstige of andere verklaring van afstand te verlenen.

Customer Right

Order will be shipped within 5-7days after paid,usually it will take 3-5days for shipping time.
Without authorization,Customer privacy will be protected strictly.

RIGHT OF CANCELLATION

Unless one of the exceptions listed below applies, you can cancel your order without giving any reason within 14 days from the day on which you receive the goods purchased or from the day of the conclusion of the contract, in the case of services or digital content not supplied in a tangible medium (e.g. CD or DVD).
You must send your communication before the 14 days’ cancellation period has expired and return the item.

EXCEPTIONS TO THE RIGHT OF CANCELLATION

The right of cancellation does not apply to:
he delivery of products which are not suitable for return due to health protection or hygienic reasons if unsealed by you after delivery, or which are, after delivery, inseparably mixed with other items;
the delivery of sealed audio or video recordings or of sealed software if unsealed by you after delivery;
the supply of goods made to your specifications or clearly personalized;
the supply of goods which may deteriorate or expire rapidly;

Customers will only be charged once for shipping costs (this includes returns)

In the event ships for free, customer will be informed of the return shipment cost (estimates may be given based on the our own costs in shipping to customers)

No-restocking to be charged to the consumers for the return of the product

Governing Law: These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you service shall be governed by and construed in accordance with the laws of HONGKONG.

Informatie |  Neem contact met ons op |  Duur van het gebruik |  Sitemap |  Aandacht en Zorg |  Kortingsbeleid |  Retour- en restitutiebeleid |  Privacyverklaring |  Verzendinformatie | Cookie Setting

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay PayPal Credit

Copyright © 2024 YYW.ONE All rights reserved.